Ombyggnation & renovering

Brf Loket 16

Torsgatan 27 & Atlasgatan 4

Ombyggnation & renovering


Enligt 13 paragrafen i föreningen stadgar får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Tillstånd söks skriftligt genom att fylla i föreningens ansökningsblankett nedan.


Blankett:   Ansökan om tillstånd för ombyggnation


Endast första sidan i ansökningsblanketten fylls i av den/de sökande. Ansökan skrivs ut ensidigt och lämnas i Styrelsens postlåda på Torsgatan 27. Ansökan behandlas under ordinarie månadsvisa styrelsemöten (under sommarmånaderna hålls styrelsemöten mer sällan). Styrelsen ber er därför att i god tid inkomma med er ansökan. Ej komplett ansökan returneras i den/ de sökandes postlåda.


Väsentlig förändring av lägenhet utan behövligt samtycke eller tillstånd kan leda till att bostadsrättshavaren får bekosta återställning av lägenheten till ursprungligt skick.

Protokoll från årsstämma 2019 finns HÄR

BRF LOKET 16 | TORSGATAN 27 | 113 21 STOCKHOLM | ORG-NUMMER: 769606-4687