Styrelsen

Brf Loket 16

Torsgatan 27 & Atlasgatan 4


Styrelsen kontaktas företrädesvis via E-post. 

 

Styrelsemöten sker vanligtvis en gång i månaden (mer sällan under sommaren), var därför ute i god tid när ni vill ta upp en fråga som kräver styrelsebeslut.


E-post:  brfloket16@hotmail.com


Martin Parnell , ordförande

Torsgatan 27


Victor Kjellström, ledamot

Atlasgatan 4               


 Linda Olsson, ledamot

Atlasgatan 4


Antonia Balazs, ledamot

Torsgatan 27


Ulf C. Nilsson, ledamot

Torsgatan 27


Mattias Dahlström, ledamot

Atlasgatan 4

 

 

 BRF LOKET 16 | TORSGATAN 27 | 113 21 STOCKHOLM | ORG-NUMMER: 769606-4687