Ombyggnation & renovering

Brf Loket 16

Torsgatan 27 & Atlasgatan 4

Ombyggnation & renovering


Enligt 13 paragrafen i föreningen stadgar får bostadsrättshavaren inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Tillstånd söks skriftligt genom att fylla i föreningens ansökningsblankett nedan.


Blankett:   Ansökan om tillstånd för ombyggnation


Endast första sidan i ansökningsblanketten fylls i av den/de sökande. Ansökan skrivs ut ensidigt och lämnas i Styrelsens postlåda på Torsgatan 27. Ansökan behandlas under ordinarie månadsvisa styrelsemöten (under sommarmånaderna hålls styrelsemöten mer sällan). Styrelsen ber er därför att i god tid inkomma med er ansökan. Ej komplett ansökan returneras i den/ de sökandes postlåda.


Väsentlig förändring av lägenhet utan behövligt samtycke eller tillstånd kan leda till att bostadsrättshavaren får bekosta återställning av lägenheten till ursprungligt skick.

BRF LOKET 16 | TORSGATAN 27 | 113 21 STOCKHOLM | ORG-NUMMER: 769606-4687