Praktisk information

Brf Loket 16

Torsgatan 27 & Atlasgatan 4


Autogiro

För de som är intresserade finns möjlighet att betala medlemsavgiften via autogiro, se ytterligare information under Årsavgift nedan.


Barnvagnsförvaring

Möjlighet till barnvagnsförvaring finns i cykelrummet längst ned på Atlasgatan 4, bredvid tvättstugan. Utgång finns direkt från rummet ut till Atlasgatan.


Cykelrum

Det finns ett cykelrum längst ned på Atlasgatan 4, bredvid tvättstugan. Utgång finns direkt från cykelrummet ut till Atlasgatan.


Dörrskylt

Dörrskylten tillhör föreningen, bakgrunden är att skyltarna är specifikt anpassade till varje dörr. Det är alltså ej tillåtet att ta med skylten vid avflyttning. Vid inflyttning skickar en styrelsemedlem iväg den gamla skylten till en firma där namnet ändras, kostnaden för det första namnbytet bekostas av föreningen. Eventuella ändringar efter det bekostas av medlemen. Hanteringen av dörrskyltarna ska dock alltid gå via styrelsen.


Elavtal

Det är varje medlems ansvar att tecka ett elavtal då detta ej ingår i avgiften.


Felanmälan

Om något går sönder i husen, t ex en tvättmaskin i tvättstugan, ska felanmälan göras till Driftia. Om du gör en anmälan är det bra om du sätter upp en lapp på maskinen då slipper flera personer anmäla samma fel. Vid akuta hisstopp d.v.s. om någon person fastnat i hissen skall S:t Eriks Hiss kontaktas. Kontaktuppgifter finns under kontakt samt på anslagstavla i trappuppgångarna.


Frågor och synpunkter

Om du som nyinflyttad har frågor kring hur saker och ting fungerar i föreningen ser vi i styrelsen gärna att du tar kontakt med någon av oss. 


Försäkring

Varje medlem skall ha en gällande hemförsäkring för att undvika dyra kostnader vid skador, notera att du bör ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg för att förbättra ditt skydd vid en eventuell skada.


Gården

Gården som ligger mellan husen får naturligtvis nyttjas av alla boende. Möbelgruppen och gasolgrillen som finns på gården under sommarhalvåret är avsedd för samtliga boende i föreningen.


Grovsopor

Föreningen har ingen hantering av grovsopor förutom insamling av tidningar, se sophantering nedan. Kartonger, batterier, plast och glas lämnas istället vid återvinningen på Rörstrandsgatan. Grovsopor lämnas in vid någon av kommunens återvinningsstationer alternativt till den mobila miljöstationen.


Internet

Föreningen har avtal med OWNIT där medlemen har möjlighet att teckna 100/100-uppkoppling till ett pris av 199 kr/månad. Alla medlemmar har haft möjlighet att få bredbandsuttag installerat för att nyttja ovan tjänst, för de medlemmar som ej nyttjade detta finns möjlighet att själva kontakta vår leverantör och bekosta installationen. Det står även medlemen fritt att välja andra tekniska lösningar för bredband (exempelvis ADSL, 3G, 4G etc.)     


Kök- och badrumsfläkt

Föreningen har självdrag i fastigheterna. Fläkt som kopplas till ventilationskanalen får inte användas eftersom matos då hamnar hos grannarna, använd därför en frikopplad kolfilterfläkt. 

Det är ej heller tillåtet att koppla in en fläkt i badrummet då det kan ha en negativ påverkan på ventilationen hos övriga medlemmar.


Lägenhetsnumrering

Det nummer som finns angivet på din lägenhet är det som finns registrerat i det nationella lägenhetsregistret vilket upprättades under 2010. Numret skiljer sig dock mot det som finns registrerat i föreningens lägenhetsförteckning vilket gör att ni kan stöta på två olika nummer beroende på i vilket sammanhang informationen används. Mer information om det nationella lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets hemsida. 


Nycklar

För att beställa nycklar, kontakta styrelsen via e-post inkluderandes information om numret som står på nyckeln. Nycklarna finns sedan för uthämtning mot legitimation hos den låsfirma föreningen har avtal med. Betalning sker direkt till låsfirman i samband med att nyckeln hämtas ut.


Ombyggnation

Se sidan Ombyggnation & renovering


Parkering

Vid sopskåpen på Atlasgatan finns möjlighet att ställa bilen tillfälligt för i- och urlastning. Parkering är dock ej tillåtet och felparkerade bilar bötfälls. Om du som boende upplever problem med felparkerade bilar på denna yta kan du kontakta parkeringsbolaget Q-Park vilket är gratis för föreningen.


Renovering

Se Ombyggnation


Sophantering

Föreningens sophantering ligger utanför Atlasgatan 4. Skåpen är låsbara och låses upp med den vanliga lägenhetsnyckeln. Det finns totalt fem sopskåp, varav fyra används för vanliga hushållssopor och ett används för tidningsinsamling. Hushållssopor tömmes måndagar och fredagar, har hämtning ej skett, kontakta Stockholms stad. Tidningar hämtas tisdagar och torsdagar.


Teknisk och ekonomisk förvaltning

Föreningen har dels en ekonomisk förvaltare som sköter administrationen av medlemsavgifter/hyror samt redovisningen, dels en teknisk förvaltare som har hand om skötseln av byggnaderna. Kontaktuppgifter till dem finns under kontakt samt på anslagstavla i trappuppgångarna. 


Tvättstuga

Tvättstugan ligger på Atlasgatan, 1 trappa ned. Regler för tvättstugan finns i högermarginalen samt på tvättstugans dörr.


Uthyrning i andra hand

Se sidan Andrahandsuthyrning.


Vindsförråd och källarförråd

Det finns vinds- och källarförråd på Atlasgatan och Torsgatan. Varje lägenhet har ett vinds- och ett källarförråd. Lägenhetsnumret står på förrådsdörren så att det är lätt att hitta sitt förråd. Om du tillfälligt önskar låna ytterligare förråd, exempelvis i samband med flytt, kan du kontakta styrelsen och fråga om det finns möjlighet att låna ytterligare förråd.


Årsavgift

Föreningens ekonomiska förvaltare sköter administrationen av medlemsavgifterna. Avgiften betalas månadsvis och avierna skickas ut en gång i kvartalet. Vid försenad betalning skickas en påminnelse efter ca 10 dagar, därefter ges ytterligare 10 dagars tidsfrist innan ärendet går vidare till inkasso. Observera att man är skyldig att betala avgiften även om man inte mottagit avi. Om du har frågor angående avgift eller autogiro, kontakta vår ekonomiska förvaltare, se kontakt.


Årsstämma

Föreningsstämman hålls årligen, regler för stämman finns angivna i föreningens stadgar. I stadgarna framgår exempelvis när motioner måste vara inkomna, när kallelse måste skickas ut, vilka punkter som skall behandlas och i vilken ordning. Styrelsen uppmanar dock medlemmarna att komma med önskemål löpande under året då det är förhållandevis få ärenden som kräver stämmobeslut för att kunna genomföras.


BRF LOKET 16 | TORSGATAN 27 | 113 21 STOCKHOLM | ORG-NUMMER: 769606-4687