Andrahands-uthyrning

Brf Loket 16

Torsgatan 27 & Atlasgatan 4

Andrahandsuthyrning


Om ni vill hyra ut er bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar tillstånd från styrelsen. Tillstånd söks skriftligt genom att fylla i föreningens ansökningsblankett nedan.Vid uthyrning i andrahand tar föreningen ut en avgiften som uppgår till högst 10 % av årligen gällande prisbasbelopp. Upplåts en lägenhet under en del av ett år tas avgiften ut efter det antal kalendermånader som upplåtelsen omfattar.


Blankett:   Ansökan om andrahandsuthyrning


Endast första sidan i ansökningsblanketten fylls i av den/de sökande. Ansökan skrivs ut ensidigt och lämnas i Styrelsens postlåda på Torsgatan 27. Ansökan behandlas under ordinarie månadsvisa styrelsemöten (under sommarmånaderna hålls styrelsemöten mer sällan). Styrelsen ber er därför att i god tid inkomma med er ansökan. Ej komplett ansökan returneras i den/ de sökandes postlåda.


För mer information kring andrahandsuthyrning och exempel på avtalsmall hänvisar styrelsen till Fastighetsägarna och Skatteverket.


Uthyrning i andra hand utan behövligt samtycke eller tillstånd kan leda till att bostadsrättsinnehavaren förlorar sin nyttjanderätt till bostadsrätten.

BRF LOKET 16 | TORSGATAN 27 | 113 21 STOCKHOLM | ORG-NUMMER: 769606-4687